Halaman

Minggu, 15 Desember 2013

Pelimpahan Perkara (Militer)


PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

Nomor        : B/114/10/2013                             Palembang, 10 Oktober 2013
Klasifikasi  : Biasa
Lampiran   : 2 (dua) berkas
Perihal       : Pelimpahan perkara atas nama
Tersangka Suyanto Bin Sagino
Pangkat Sersan Mayor
NRP 632180
                                                                             Kepada :
                                                                             Yth. Kadilmil I-04
                                                                             Di
                                                                             Palembang

1.   Berdasarkan Keppera dari Pangdam II/ Swj selaku Papera Nomor : Skep/ 01 / VII / 2000 tanggal 24 Juli 2000 tentang penyerahan perkara Tersangka:

Nama lengkap              : Suyanto Bin Sagino
Pangkat/Nrp                 : Sersan Mayor/632180
Jabatan                         : Bati Lat Urdal Situud
Kesatuan                      : Ajendam II/Swj
Tempat tgl lahir            : Sumatera Utara, 22 Mei 1968
Agama                          : Islam
Alamat tpt tinggal         : Jln. Mayor Zen Lrg. Sido Mulyo No. 02 Rt. 05  Rw. 03 Kel. Sungai Selincah Palembang

Bersama ini kami limpahkan :
a.   Satu berkas perkara (DPP) Register Nomor : V-K/PM 104/AD/10/2013 tanggal 10 Agustus 2013
b.   Satu berkas berisi Berita Acara Pendapat Otmil, Pendapat Hukum Kaotmil, Keppera dan Surat Dakwaan Nomor : DAK/123/X/2013 tanggal 01 Juli 2013 mengenai perkara tersebut.

2.   Demikian mohon dimaklumi.


Kepala Oditurat Militer


                                                                                      Doi Suryo
                                                                             Letnan Jenderal TNI

Tembusan :
1.   Suyanto bin Sagino (Tersangka)
2.   Ketut Gotra (Penyidik)

Tidak ada komentar: